Desa Naga Menjunjung Tinggi Adat dan Budaya serta Melestarikannya.

Agar selalu berjalan lurus dan baik dalam kehidupan sehari hari seseorang harusnya teguh memegang peraturan agama yang di yakini serta mematuhi norma-norma dan adat istiadat di mana dia tinggal atau dilahirkan. Dengan selalu menghormati adat maka seseorang telah ikut melestarikan olah pikir kebudayaan serta tuntunan kehidupan yang telah lahir selama ratusan tahun.

Warga Desa Naga faham betul akan pentingnya Adat dalam kehidupan. Oleh sebab itu orang-orang tua yang mengerti tentang Adat dan Budaya Desa Naga selalu mendapat tempat di hati para warga desa Naga. Menghormati tetua dan kebijaksanaannya sama dengan menghormati orang tua sendiri.

Balai Adat tempat untuk bermusyawarah dan berkumpul